fbpx

Sgk ile Tüp Bebek

Sgk ve tüp bebek şartları hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Sgk ve Tüp Bebek Şartları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

Çiftler evli ise, soy bağı olan çocukları yok ise, genel sağlık sigortası mevcut ise, kadının 40 yaşından küçük olması durumunda, SGK tüp bebek masraflarının bir bölümünü karşılamaktadır.

SGK'lı Tüp bebek konusunda aklınıza takılan tüm sorular ve ücretsiz değerlendirme için aşağıdaki formu doldurun, sizi arayalım!
Beni Arayın Minimal - Popup v1

Ancak bunun için bazı şartlar gerekmektedir. SGK’ nın belirlediği şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Uygulanan tıbbî tedavileri ardından normal yöntemlerle çocuk sahibi olunmadığının ve yalnızca yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olunabileceğine dair rapor,
 • Kadının 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması,
 • Tedavinin yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
 • En az beş senedir genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,

Son 90 gün aktif çalışıyor olmak.

 • Son üç sene içerisinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi. ( EN AZ 2. KEZ IUI GONODOTROPİN İLE )denenmiş ve sonuç alınmamış olması,
 • Tüp bebek masraflarının karşılanabilmesi için tedavinin uygulanacağı anne adayında hamileliğin devamına engel teşkil edecek SİSTEMİK herhangi bir sorun olmaması gerekir. DÂHİLİYE BÖLÜMÜNDEN GEBE KALMASINA ENGEL SİSTEMİK BİR RAHATSIZLIĞI YOKTUR İBARELİ RAPOR alınması gerekli. 

Sgk ve Tüp Bebek Şartları

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları

 • Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. 
 • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu alabilmek için  gerekli belgeler:

2 adet kadın fotoğraf, ( üniversiteye göre değişebilir. )

 • 2 adet (kadın) nüfus cüzdanı fotokopi,
 • Adres ve telefon bilgileri,
 • 3 adet farklı tarihlerde düzenlenmiş sperm sayısını belirtilen rapor,

( azospermi ) olduğunun belgelenmesi için,

 • 2 adet evlilik cüzdanı fotokopisi ( ilk üç sayfa )
 • SSK ve Bağ- Kur çalışanları için hizmet dökümü belgesi
 • SSK çalışanları için yeni tarihli vizite belgesi
 • Emekli Sandığı çalışanları için hizmet süresi belgesi
 • Vukuatlı Nüfus kayıt örneği( E-Devlet’ ten alınabilir.)
 • Açıklanamayan İnfertilite için IUI yapmış olduğu merkezden alacağı IUI tarihlerini gösterir belge,( 2 kez IUI şartı)
 • OLİGOSPERMİ olan hastalar 11.08.2021 tarihinde ki SGK düzenlemesi ile 3 yıl evlilik şartı ve 3 yıl diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması gerekli,
 • Kadın infertilitesi over rezervi azlığı ( bozukluğu) AMH ile belgelenmesi,
 • Tubal Faktör ise Laporoskopik cerrahi yöntem ile sonuç alınamadığını gösterir ameliyat notu,
 • SGK 11/08/2021 tarihinde yapmış olduğu düzenleme ile,2.kardeşe ihtiyaç halinde PGT ve IVF, Her iki çifttin Genetik olarak hastalığı tespit halinde alacakları Genetik bozukluk tanılı rapor ile IVF ve PGT işlemleri karşılanmaya başlamıştır. (Kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen evli çiftin sağlam çocuk sahibi olmasına yönelik IVF işlemi, PGT ile belirlenen sağlıklı embriyo transferi ile yapıldığından üç deneme sayısı PGT için de geçerlidir. Üç deneme IVF yapılması durumunda PGT hakkı da sona erer.)

Tüp bebek sağlık kurulu raporu hangi kurumlarca düzenlenir?

 • Tüp bebek tedavisi için düzenlenecek sağlık kurulu raporu, bünyesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliniği yer alan üçüncü basamak sağlık kurumlarında iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenmektedir.

Alınan raporun süresi: ilaç kısmı 1 ay geçerli, tedavi kısmı 6 ay geçerli 

0+
Yıllık Tecrübe
0+
Sağlıklı Bebek
0+
İnfertilite Tecrübesi

Ön Görüşme ve Danışmanlık

Umudunuzu hiç bir zaman kaybetmeyin! İnfertilite, kısırlık, tüp bebek konularında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilir, İzmir'de tüp bebek tedavisine başlamak için tüp bebek fiyatlarını ve ücretlerini öğrenmek için ön görüşme randevusuna gelebilirsiniz.
RANDEVU PLANLA
camera-video
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram