fbpx

Prof. Dr. 
Erol Tavmergen

Türkiye'nin ilk tüp bebeği 34 yaşında...

Türkiye'nin
İlk Tüp Bebek Merkezi ile Başlayan Yolculuk... 

Prof. Dr.Erol Tavmergen, Ege Üniversitesinde Türkiye’deki ilk Tüp Bebek Merkezi ve embryoloji laboratuvarın kurmuştur. Aynı zamanda ülkemizde endoskopi cerrahi uygulamalarının öncülüğünü yapmış , CISH yöntemini uygulamıştır. Kendisinin yurtiçi ve yurt dışı çok sayıda makalesi, davetli konuşması,kitap bölümü ve son olarakta Jinekoloji-Obstetri konusunda temel kitaplardan olan Te Lindenin çeviri editörlüğü mevcuttur. Halen Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması ve Kısırlık (Tüp Bebek Merkezi) Merkezinin başkanlığını yürütmekte olup Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD öğretim üyesidir.

35 Yıllık Tecrübe İle...

Prof. Dr. Erol Tavmergen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1977-1983 yılları arasında lisans eğitimini tamamlamış ve aynı üniversitede 1985-1990 yılları arasında uzmanlık eğitimini almıştır. Şu anda kendi özel IVF merkezinde hastalarına hizmet vermektedir.

Mesleki Özgeçmiş

 • 1980 yılı yaz sömestre tatilinde Hammersmith Hospital Londra-İngiltere’de Prof.Dr. John Goodwin’e bağlı olarak 2 ay süreli Kardioloji stajı.
 • 1982 yılı yaz sömestre tatilinde Christian-Albrechts Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde (Kiel-Almanya) o.Prof.Dr.Dr.hc.Kurt Semm’e bağlı olarak 2.5 ay süre ile staj ve “Dış Gebelik Teşhis ve Tedavisinde Diagnostik ve Cerrahi Terapötik Pelviskopinin Yeri” başlıklı Mezuniyet Tezi hazırlığı.
 • 1983-1985 yılları arasında Mecburi Hizmet Yükümlülüğü Kanunu gereğince çekilen kura sonucunda Porsuk Elektrik Dağıtım Müessesi, Kütahya İl İşletme Müdürlüğü Kurucu Kurum Tabipliği.
 • 1985-1990 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Uzmanlık Öğrenciliği.
 • 4.-13.7.1986 tarihleri arasında Christian Albrechts Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde o.Prof.Dr.Dr.hc.Kurt Semm, Prof.Dr.Liselotte Mettler, Prof.Dr.H.W.Michelmann ile birlikte IVF-ET, GIFT, Androloji, Endoskopik Abdominal Cerrahi konularında araştırmalarda bulunmak üzere geçici görevli.
 • 3.-11.4.1990 tarihleri arasında Georg-August (Göttingen) ve Christian-Albrechts (Kiel-Almanya) Üniversite’lerinde Assiste Reprodüktif Teknikler ve Endoskopik Cerrahi konularında çalışmak üzere geçici görevli.
 • Haziran 1988:Türkiyenin ilk tüp bebek merkezinin (Ege Üniversitesi), Embryoloji laboratuvarının kurucusudur
 • 7.1990 tarihinde “In Vitro Fertilizasyon-Embryo Transferi Programında Folliküler Sıvı, Serum Hipofizer Gonadotrop ve Steroid Hormon Düzeylerinin Etkisi” başlıklı Uzmanlık tezinin kabulü ve İhtisas sınavında Başarılı olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ünvanına hak kazanma.
 • 7.1990-27.2.1991 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD ve IVF-ET Merkezinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı kadrosunda.
 • 2.1991- Kasım 1991 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD ve IVF-ET Merkezi’nde ve Kasım 1991-2.10.1993 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Yardımcı Doçent Kadrosunda Öğretim Üyeliği.
 • 10.- 15.12.1992 tarihleri arasında G.A.T.A. Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Destek Kıtaları İstanbul’da askerlik görevi.
 • 10.1993 tarihinde 2547 Sayılı YÖK Kanununa uygun olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent’i ünvanına hak kazanma.
 • 10.1993 tarihinden itibaren günümüze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Öğretim Üyeliği. 8.1997’den itibaren 2547 Sayılı YÖK Yasasının 16. Maddesine uygun Doçent’lik Kadrosuna atanma. 8.1999’dan itibaren Profesör’lük kadrosuna atanma.

Prof. Dr.Erol Tavmergen Almanyada aldığı eğitimden sonra yurda dönerek Ege Üniversitesinde ilk Tüp Bebek Merkezi ve embryoloji laboratuvarın kurmuştur. Aynı zamanda ülkemizde endoskopi cerrahi uygulamalarının öncülüğünü yapmış , CISH yöntemini uygulamıştır. Kendisinin yurtiçi ve yurt dışı çok sayıda makalesi, davetli konuşması,kitap bölümü ve son olarakta Jinekoloji -Obstetri konusunda temel kitaplardan olan Te Lindenin çeviri editörlüğü mevcuttur. Halen Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması ve Kısırlık (Tüp Bebek Merkezi) Merkezinin başkanlığını yürütmekte olup Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD öğretim üyesidir.

 

İdari Görevler

 • Kasım 1991-Temmuz 1995 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği.
 • 1993-1996 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.
 • 13 Temmuz 1994’den itibaren Ege Üniversitesi Rektörlüğü Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı.
 • 11 Eylül 1998’den 2000’e kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü “ Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemler Bilim Komisyonu” üyeliği.
 • 11Eylül 1998’den 2000’e kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü “ Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesi” üyeliği.
 • 9.2002’den itibaren YÖK tarafından Sağlık Bakanlığı “Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Komisyonu Kadın Hastalıkları ve Doğum asil üyeliği”. Mayıs 2006’dan itibaren “Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik” kurulu asil üyeliği.

Projeler

 • “Farede İnvitro Fertilizasyon ve Embryo Kültürü” başlıklı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı 060-1988 sayılı Projesi. (Sorumlu Araştırmacı).
 • “Anti Ovarian Antikor ve Zona Pellucida Antikorlarının Oocytin Fertilizasyonuna Etkileri “ başlıklı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı Projesi. (Yardımcı Araştırıcı).
 • “Chorion Villus Örneklemesi ve Kültürü” başlıklı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fon Saymanlığı Projesi.(Sorumlu Araştırmacı).
 • “Triptorelin Asetat 3.75mg’ın Endometriozis Tedavisindeki Etkinliğinin Araştırılması” başlıklı çok merkezli klinik araştırmanın Ege Üniversitesi sorumlu araştırmacısı. (Çok merkezli ulusal klinik araştırma Koordinatör: Doç.Dr.Oya Gökmen- Ankara).
 • “Goserelin Depot’un Endometriozis’in Tedavisindeki Etkinliğinin Araştırılması” başlıklı çok merkezli klinik araştırmanın Ege Üniversitesi sorumlu araştırmacı yardımcısı. (Çok merkezli ulusal klinik araştırma Koordinatör: Doç.Dr.Sezai Şahmay- İstanbul).
 • “Follegon Klinik Gözlem Projesi” başlıklı 11 merkezli ulusal çalışmada ORG-961-279- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden sorumlu araştırmacı olarak. ( Koordinatör: Organon İlaçları A.Ş.).
 • “A randomised, double-blind, multicentre study to evaluate the role of recombinant LH added during the late follicular phase” başlıklı The Ares-Serono Group tarafından desteklenen uluslararası 6 merkezli Türkiye’den Ege Üniversitesi Aile Planlaması-İnfertilite Merkezinin katıldığı faz 3 çalışmada Ege Üniversitesinden sorumlu araştırmacı.( Çalışma Koordinatörü: Prof.Dr.Zev Shoham- İsrail).
 • “Puregon Klinik Gözlem Projesi” başlıklı 20 merkezli, açık, randomize, prospektif, ulusal çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden sorumlu araştırmacı olarak ( Koordinatör: Organon İlaçları A.Ş.).
 • PGD

Ödül Burs Ve Sertifikalar

 • 1977 yılında İzmir’de bir Gazetenin fen bilimleri dalında yaptığı bilgi yarışmasında ödül.
 • 1977 yılında AFS’nin 1 yıllık A.B.D. bursu.
 • 18-22.3.1991 ESHRE tarafından Bonn- Almanya’da düzenlenen “Reproductive Medicine” Workshop’ına katılım.
 • 21-22.2.1992 ESHRE tarafından Brüksel-Belçika’da düzenlenen “ Preimplantation Genetics and Assisted Fertilization” Workshop’ına katılım.
 • 2-2.3.1992 Christian-Albrechst Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde o.Prof.Dr.Dr.hc. K.Semm ve Prof.Dr.L.Mettler ile birlikte “Endoskopik Abdominal Cerrahi (Pelviskopik Histerektomi), IVF, Mikrocerrahi Fertilizasyon (ICSI) konularında çalışma.
 • 3-5.3.1992 Georg-August Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Prof.Dr.H.W.Michelmann yönetimimde IVF-ET kursuna katılım.
 • 3-3.4.1992 Bourn-Hallam grubunun Londra’da düzenlediği “Gamet and Embryo Cryopreservation” ve “Assisted Conception Techniques” Workshop’larına katılım.
 • 11-13.4.1995 ESHRE’nin AZ-VUB Brüksel’de düzenlediği “Hands-on Workshop on Assisted Fertilisation by Intracytoplasmic Sperm Injection”’a katılım.
 • 1996 Yılı Türkiye İnfertilite Vakfı 3. Ödülü: “Genital tüberkülozda in vitro fertilizasyon ve embryo transferi uygulamaları ve sonuçları” Başlıklı Makale için. Türk Fertilite Dergisi 3;4: 261-266,1995.
 • 1-4.4.1998 Prag’da düzenlenen “ Tüp bebek Merkezlerinin Yönetimi ve Medya ile İletişimin Koordinasyonu” interaktif Workshop’una kursiyer olarak katılım.
 • 18-21.9.2002 ESHRE’nin AZ-VUB Brüksel’de düzenlediği “Hands-on Workshop on Assisted Fertilisation by Intracytoplasmic Sperm Injection and Preimplantation Genetics Diagnosis”’e katılım.
 • 2002 Yılı Türkiye İnfertilite Vakfı 3. Ödülü:” Proestrus döneminde uygulanan aspirinin preimplantasyon dönemindeki sıçan endometriyumuna etkisinin histolojik olarak incelenmesi” başlıklı poster prezantasyonu için. 26-29.10.2002. Ankara.
 • 11.2002 Gündoğdu Rotary Kulübü tarafından 2002 yılının meslekte, insanlık ve toplum adına gösterilmiş üstün hizmet ödülü, İzmir.

Üyelikler

 • ESHRE (Europian Society of Human Reproduction and Embryology)
 • ASRM (American Society for Reproductive Medicine)
 • ESGE (Europian Society for Gynaecological Endoscopy)
 • TİVAK (Türkiye İnfertilite Vakfı ) (Danışma Kurulu Üyesi)
 • Perinatoloji ve Endokrinoloji Derneği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği (Kurucu Üyesi)
 • Jinekolojik ve Obstetrik Ultrasonografi Derneği (Kurucu Üyesi)
 • Türk-Alman Jinekoloji Derneği (Kurucu Üyesi- Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Ege Jinekoloji ve Obstetri Derneği ( Yönetim Kurulu Üyesi)
 • TSRM Ulusal Üreme Endokrinolojisi Derneği (Kurucu Üyesi-Yönetim Kurulu Üyesi )
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi 1999- görev devam ediyor, )
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi ( Yönetim Kurulu Üyesi 1999-2000
 • Ege Bölgesi Delegesi 1999- görev devam ediyor
 • Yönetim Kurulu Üyeliği 2001- görev devam ediyor
 • Ege Üniversitesi Yardım Derneği
 • Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Derneği-İzmir Şubesi ( Yönetim Kurulu 1.Yedek Üyeliği 1999-2000, Denetleme Kurulu Üyesi 2000-2001).
 • Üreme Tıbbı Derneği Kurucu Üyesi ve Genel Sekreteri 2008 Nisan

Bilimsel Dergi Danışmanlıkları

 1. Jinekoloji ve Obstetrik Büteni- Hekimler Yayın Birliği. (Yazı İnceleme ve Danışma Kurulu Üyeliği).
 2. Türk Fertilite Dergisi. (Danışma Kurulu Üyeliği).
 3. Ultrasonografi- Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi. ( Danışma Kurulu Üyeliği).
 4. Istanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. (Yayın Kurulu Üyeliği).
 5. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi. (Danışma Kurulu Üyeliği).
 6. İzmir SSK Tepecik Hastanesi Dergisi. (Misafir Danışmanlığı).
 7. Jinekoloji Obstetrik. Hekimler Birliği Vakfı- Türkiye Klinikleri. (Bilimsel Kurul Üyeliği).
 8. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ( yayın İnceleme ve Danışma Kurulu Üyeliği).
 9. Klinik Bilimler- Kadın Doğum Dergisi Medical Network (Misafir Danışmanlığı).
 10. Kadın Doğum Dergisi (Yayın Kurulu Üyeliği)
 11. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (Sağlık Bilimleri Danışman Editörlüğü).

Hakemlik-Danışmanlık

 1. TÜBİTAK 1998 yılı Teşvik Ödülü Jüri Üyeliği
 2. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu’nun G-1542 sayılı araştırma projesinin hakemliği.
 3. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu’nun G-1543 sayılı araştırma projesinin hakemliği.
 4. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu’nun G-1482 sayılı araştırma projesinin hakemliği.
 5. Pamukkale Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Başkanlığı için hakemli(2002).
 6. Osmangazi Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Başkanlığı için hakemlik (2002).
0+
Yıllık Tecrübe
0+
Sağlıklı Bebek
0+
İnfertilite Tecrübesi

Ön Görüşme ve Danışmanlık

Umudunuzu hiç bir zaman kaybetmeyin! İnfertilite, kısırlık, tüp bebek konularında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilir, İzmir'de tüp bebek tedavisine başlamak için tüp bebek fiyatlarını ve ücretlerini öğrenmek için ön görüşme randevusuna gelebilirsiniz.
RANDEVU PLANLA
camera-video
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram